Brussels Architecture Today

Bouwmaterialendorp
Havenlaan 67-73 — 1000 Brussel
2018
Architectuur: TETRA architecten

Kelly
Hendriks

Duid een recente architecturale productie aan die u interessant vindt en licht uw keuze toe.

Voor ons is de keuze voor het Bouwmaterialendorp aan het Vergotedok evident. Industriële architectuur is van nature economisch en efficiënt, maar wanneer ze de taal van de stad spreekt ontstaat er een natuurlijke cohesie en verfijndheid. De schaal, het ritme en de vorm van het Bouwmaterialendorp zijn volledig aangepast aan haar omgeving, wat het herkenbaar en leesbaar maakt. Het toont dat “industrie” in een stedelijke context niet alleen economisch voordelig en duurzaam is, maar ook een zekere schoonheid kan bezitten. De keuze van de Haven van Brussel om een draaischijf voor bouwmaterialen te bouwen op de dokken van de binnenwateren, getuigt van een duurzame visie op de toekomst van de stad en ondersteunt het behoud van haar unieke mix van functies. Dat de architecten ervoor gekozen hebben om de productie van het gebouw buiten de stad te doen en enkel de assemblage op de werf zelf is een extra pluim, die het respect voor het broze weefsel van de stad en haar inwoners onderstreept.

Wat is uw mening over de architecturale context vandaag in Brussel?

Brussel zit in het midden van een radicale stedenbouwkundige transformatie. Projecten die jaren in de steigers gestaan hebben materialiseren zich aan een snel tempo en integreren zich in de rijke geschiedenis en grandeur van de stad, wat maakt dat de stad de laatste 10 jaar een gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Het gemengde weefsel van residentiële en industriële wijken en de aanwezigheid van de Europese instellingen maken de uitdaging extra interessant: de brede stretch waarin architecten en stedenbouwkundigen moeten spelen trekt talent aan. Diversificatie gaan hand in hand met compromis en nood aan finesse. Tegelijkertijd moet Brussel aanknoping vinden met de vereisten voor een stad in de 21ste eeuw: evoluties op vlak van veiligheid, luchtkwaliteit, open ruimte en duurzaamheid mogen niet genegeerd worden en leggen de lat hoog. De uitdagingen voor de komende 10 jaar zijn duidelijk.

Stel uzelf in een paar regels voor=;

Kelly Hendriks is zaakvoerder van B-ILD architecten. Het kantoor werd in 2009 opgericht nadat Kelly een brede (inter)nationale ervaring had opgedaan bij o.a. Christian Kieckens en 51N4E. B-ILD kenmerkt zich door te kiezen voor de beste weg, en daarom niet de gemakkelijkste. Duurzaamheid staat daarin centraal, zowel in de organisatie van het kantoor als de ontwerpmethodiek. Het kantoor, niet toevallig centraal gevestigd in Brussel, werd in 2019 gelauwerd met de Jo Crepain Prijs voor Architectuur.

Over

De interviews werden verzameld na een oproep die in september 2019 werd gelanceerd. Meer dan 60 mensen hebben deelgenomen. Een jury werd samengesteld om de antwoorden te evalueren en de beste te selecteren om hier te publiceren in groepen van 10 interviews om de 15 dagen. De jury werd op 2 oktober samengesteld door de volgende mensen: Guy Condé Reis (Urban.brussels), Lisa De Visscher (A+), Pablo Lhoas (ULB-La Cambre), Sophie Gérard (BMA), Audrey Moulu (BMA), Guillaume Sokal (SLRB) et Nicolas Hemeleers (CityTools).

Het project is echter nog niet klaar. Een tweede fase is in volle gang: we nodigen nu iedereen uit om het formulier ook in te vullen. De oproep wordt een continue bijdrage in de komende weken en maanden. Een tweede jury kan worden samengesteld. Het formulier is nog steeds online. Vul het in.

Het project wordt geleid door urban.brussels en gecoördineerd door een multidisciplinair team van curatoren bestaande uit CityTools (stadsplanning), Spec uloos (grafisch vormgeving), Variable (website) en Thomas Ost (fotografie).