Brussels Architecture Today

Studio Citygate
Rue des Goujons 158 — Anderlecht
2019
Architecture: Niet gekend

Wim
Menten

Duid een recente architecturale productie aan die u interessant vindt en licht uw keuze toe.

Studio Citygate, een nieuwe culturele, sociale en creatieve hotspot, opende in 2018 zijn deuren in een voormalige geneesmiddelenfabriek van 22.000 m2 in Anderlecht. Citydev.brussels en Entrakt huisvesten er tijdelijk kunstenaarsateliers, een culturele, sociale en economische pool, collectieve voorzieningen en een skatepark. Deze tijdelijke invulling geeft een nieuwe kwaliteit aan een verlaten plek. De bestaande massieve bouwblokken hebben geen hoge architecturale waarde. Het is de architectuur van de menselijke activiteit die zich hier ontplooit. Moestuinen verhogen de activiteit en introduceren een productieve groene zones. Muurschilderingen door kunstenaars geven een identiteit aan de plek. Kantoormodules zijn gebouwd met circulaire materialen. Dansers brengen dynamiek met hun creaties. Het robuuste bouwblok is een permanente infrastructuur voor tijdelijk gebruik. Bij de toekomstige herontwikkeling van Citygate II zal slechts een deel van deze gebouwen herbruikt worden. Een deel van de bouwenergie gaat verloren. Kunnen - leegstaande gebouwen de hefboom worden naar een toekomst met een hoger aanbod aan betaalbare ruimte, met minder energie?

Wat is uw mening over de architecturale context vandaag in Brussel?

De leegstand in Brussels vraagt om veel meer aandacht dan heden het geval is. Ook hier is er een grote transitiesprong te maken. Het zou vandaag niet alleen mogen gaan om circulaire materialen en ‘de stad als mijn beschouwen’. Hoe gaat Brussel vandaag om met haar leegstaand patrimonium? Hoe beheren we deze gebouwen in de toekomst? Welke zijn de condities voor ‘de nieuwe Brusselse herbruikarchitectuur’? Welke regulerende rol dient het Brusselse beleid en de bouwwereld hier op te nemen? Herbruik van leegstand is niet alleen een kosten- en energiekwestie. Dergelijke plekken worden opnieuw geopend voor publiek (nog veel te weinig); menselijke interacties tussen gebruikers worden mogelijk gemaakt zonder al te grote investeringen. Verspreid in gemeenten en wijken wachten duizenden vierkante meters op een herbruik, op een herbestemming. Worden dit de plekken waar de culturele en sociale capaciteit van kosmopolitisch Brussel wordt versterkt? Zullen deze ‘circulaire gebouwen’, deze plekken deel uit maken van het veerkrachtig en menselijk Brussel?

Stel uzelf in een paar regels voor.

Ik ben architect-stadsplanner, projectarchitect bij 51N4E architecten. Ik woon reeds meer dan 11 jaar in Vorst en werk aan projecten met een focus op betaalbaar wonen en herontwikkeling van bestaande kantoorgebouwen. Daarnaast ben ik een van de initiatiefnemers van het collectief ‘KleineRing.be', een alliantie van verschillende partners uit het midden- en academische veld dat de toekomst van de Brusselse Kleine Ring onderzoekt.

Over

De interviews werden verzameld na een oproep die in september 2019 werd gelanceerd. Meer dan 60 mensen hebben deelgenomen. Een jury werd samengesteld om de antwoorden te evalueren en de beste te selecteren om hier te publiceren in groepen van 10 interviews om de 15 dagen. De jury werd op 2 oktober samengesteld door de volgende mensen: Guy Condé Reis (Urban.brussels), Lisa De Visscher (A+), Pablo Lhoas (ULB-La Cambre), Sophie Gérard (BMA), Audrey Moulu (BMA), Guillaume Sokal (SLRB) et Nicolas Hemeleers (CityTools).

Het project is echter nog niet klaar. Een tweede fase is in volle gang: we nodigen nu iedereen uit om het formulier ook in te vullen. De oproep wordt een continue bijdrage in de komende weken en maanden. Een tweede jury kan worden samengesteld. Het formulier is nog steeds online. Vul het in.

Het project wordt geleid door urban.brussels en gecoördineerd door een multidisciplinair team van curatoren bestaande uit CityTools (stadsplanning), Spec uloos (grafisch vormgeving), Variable (website) en Thomas Ost (fotografie).