Brussels Architecture Today

Het Rad
Sociale woningen van de Brusselse Woning, Radstraat-Priemstraat, tegenover het station Kapellekerk — Brussel
Architectuur: Pierre Blondel

Raf
Custers

Duid een recente architecturale productie aan die u interessant vindt en licht uw keuze toe.

Ik kies dit gebouw omdat het beantwoordt aan een reële behoefte, omdat het een publiek initiatief is en omdat het toelaat dat een aantal bewoners van de sociale woningen aan de Papenvest binnen de Brusselse Vijfhoek kunnen blijven wonen. Dit gebouw met 54 sociale woningen is hoognodig. Brussel kent immers een schrijnend gebrek aan sociale en betaalbare woningen. Er zouden er nog veel meer gebouwd moeten worden. De sociale woningmaatschappij Brusselse Woning doet wat ze kan. Ze renoveert in de Nieuwland-wijk, aan de Pottenbakkerssite en de Ommegang-Broekstraat-site. En ze zou meer sociale woningen moeten kunnen bouwen. Het is goed dat dit initiatief uitgaat van een openbare onderneming. De privé-firma's hebben geen belangstelling meer voor sociale woningen. De openbare sector moet dus ten volle zijn rol vervullen. Het is ook goed dat dit nieuwe gebouw in het centrum wordt opgetrokken. Zo kunnen mensen die aangewezen zijn op sociale woningen in het centrum blijven wonen. Dat geldt zeker voor huurders van de vijf woontorens aan de Papenvest. Die torens, ook eigendom van de Brusselse Woning, zullen worden afgebroken. Het Rad is ten slotte getekend door architect Pierre Blondel en zijn team. Blondel heeft eerder al samengewerkt met openbare wooninstellingen. Hij ontwierp de sportzaal aan de Papenvest, één van de mooiste van Brussel en het ontwerp voor de renovatie van de Pottenbakkersgebouwen.

Wat is uw mening over de architecturale context vandaag in Brussel?

Er zijn zoveel grote werven tegelijk bezig, zeker in en vlakbij de Vijfhoek, dat het doet duizelen. Haast al deze werven gaan uit van privé-groepen. Ze willen er om ter modernst uitzien. Maar het is zeer de vraag of ze reële behoeften invullen. Het lijkt sterk op een bouwwoede die wel eens in een bouwbubbel zou kunnen uitmonden. Hoewel veel van deze projecten voortkomen uit een opvatting over architectuur annex stadsplanning annex economie die voorbijgestreefd is, kunnen ze toch rekenen op goodwill van de overheden. Daar is werkelijk een omslag nodig in functie van een diverse stad op maat van de mensen die er wonen, werken en leven.

Stel uzelf in een paar regels voor.

Schrijver, journalist en maker van documentaire films. Mijn website: soulpress.be

À propos

Brussels Architecture Today propose un coup de projecteur éphémère sur la nouvelle scène architecturale bruxelloise, au travers d’une série de courtes interviews d’individus qui contribuent au quotidien, à travers leur pratique, à définir les contours du paysage urbain bruxellois de demain. Ils nous parlent chacun d’une production architecturale récente qu’ils estiment intéressante.

Celles-ci ont été collectés suite à un appel lancé au mois de septembre 2019. Plus de 60 personnes y ont participé. Un jury a été organisé pour évaluer les réponses et sélectionner les meilleures. Le jury a réuni le 2 octobre 2019 les personnes suivantes: Guy Condé Reis (Urban.brussels), Lisa De Visscher (A+), Pablo Lhoas (ULB-La Cambre), Sophie Gérard (BMA), Audrey Moulu (BMA), Guillaume Sokal (SLRB) et Nicolas Hemeleers (CityTools).

Projet coordonné par une équipe de curatelle pluridisciplinaire composée de CityTools (urbanisme), Spec uloos (graphisme), Variable (site web) et Thomas Ost (photographie).