Brussels Architecture Today

État de Lieu
Reizend tijdelijk project op de Materialenkaai, Sint-Katelijne, Woluweveld, Rogier, Passage Bortier, Commons Josaphat
Architectuur: Wouter De Raeve, Jorg De Vrise (City3), Louisa Vermoere, BC studies, Toestand

Dieter
Leyssen

Duid een recente architecturale productie aan die u interessant vindt en licht uw keuze toe.

Onder de noemer ‘État de Lieu’, vonden er in 2014 op verschillende plekken in de stad een reeks publieke gesprekken plaats. In tijdelijke installaties in publieke ruimte werd de rol van architectuur in, en theorie over de stad, bediscussieerd. XGDA’s ontwerp voor het Rogier-plein werden besproken in relatie tot Bruno Latour. Allee du Kaai op de Materialenkaai en Michel Foucault. De installaties waren eenvoudig maar uitnodigend, en transformeerde de publieke ruimte in een plek voor gesprek. Stadsontwerp en filosofie werden onderwerp van een gesprek waar ook een toevallige voorbijganger aan kon deelnemen.

Wat is uw mening over de architecturale context vandaag in Brussel?

De aandacht voor tijdelijke gebruik leidde recent al tot boeiende discussies: voor wie? met welk uiteindelijk doel? word uitstel niet snel afstel? In de kanaalzone, de noordwijk, en vele andere plekken in Brussel werd het een instrument om nieuwe actoren te introduceren, om praktijken te laten groeien en zo de status quo van de stad te bevragen. De relatief open discussie tussen publieke, private en civieke spelers in deze beweging (maar ook in andere, zoals rond de productieve stad, de voetgangerzone of de kleine ring), is een kwaliteit die ik nog in weinig andere steden terug vond. Brussel kan hierop in de toekomst nog meer op bouwen.

Stel uzelf in een paar regels voor.

Ik ben architect en stadssocioloog en partner bij 51N4E. Samen met mijn collega’s ben ik in Brussel betrokken bij transitietrajecten in de Noordwijk en de Heyvaertwijk, waar we met sociaal-ruimtelijk onderzoek stadsprojecten ondersteunen.

Over

De interviews werden verzameld na een oproep die in september 2019 werd gelanceerd. Meer dan 60 mensen hebben deelgenomen. Een jury werd samengesteld om de antwoorden te evalueren en de beste te selecteren om hier te publiceren in groepen van 10 interviews om de 15 dagen. De jury werd op 2 oktober samengesteld door de volgende mensen: Guy Condé Reis (Urban.brussels), Lisa De Visscher (A+), Pablo Lhoas (ULB-La Cambre), Sophie Gérard (BMA), Audrey Moulu (BMA), Guillaume Sokal (SLRB) et Nicolas Hemeleers (CityTools).

Het project is echter nog niet klaar. Een tweede fase is in volle gang: we nodigen nu iedereen uit om het formulier ook in te vullen. De oproep wordt een continue bijdrage in de komende weken en maanden. Een tweede jury kan worden samengesteld. Het formulier is nog steeds online. Vul het in.

Het project wordt geleid door urban.brussels en gecoördineerd door een multidisciplinair team van curatoren bestaande uit CityTools (stadsplanning), Spec uloos (grafisch vormgeving), Variable (website) en Thomas Ost (fotografie).