Brussels Architecture Today

Atelier Bouwmeester
Ravenstein Galerij 54-59, Brussel
2011-2012
Architectuur: NU architectuuratelier - Nick Top - Peter Swinnen

Francis
Carpentier

Duid een recente architecturale productie aan die u interessant vindt en licht uw keuze toe.

Atelier Bouwmeester, de “ontvangst- en presentatieruimte van het Team Vlaams Bouwmeester” belichaamt een hoogtepunt van architectuurcultuur in ons land. Voor de ontelbare pendelaars en passanten die dagelijks door Brussel stromen, is het niet alleen een introductie tot het bouwmeesterschap, maar vooral tot de discipline van de architectuur zelf. Het precieus vormgegeven interieur, precies uitgevoerd door Top Mouton, zorgt met zijn systeem van draaiende boekenwanden, gordijnen en los meubilair voor maximale flexibiliteit. Vergaderen, presenteren, celebreren, tentoonstellen. Het gebeurt er allemaal onder toeziend oog van de belastingbetaler die er dagelijks passeert en het proces van publieke opdrachten kan aanschouwen. Bovendien toont het project dat er ook in een beschermd monument (Galerij Ravenstein) ruimte is voor vernieuwing. De betrokkenheid van enkele kunstenaars is nog een laatste kwaliteit die het Atelier als vitrine voor voorbeeldig opdrachtgeverschap naar voren schuift.

Wat is uw mening over de architecturale context vandaag in Brussel?

Als superdiverse stad blijft het potentieel van Brussel onderbenut. De toestroom van internationale architectuurmigranten belooft verandering. Verandering die het conservatieve communautaire gekibbel kan overstijgen, met het Engels als lingua franca. Philippe Van Parys kijkt tevreden toe. Het modernisme is sinds de jaren ’60 kop van jut in deze stad. Paradoxaal genoeg leek er daarna amper nog ambitie. De kritiek op de “verbrusseling” zorgde eerder voor een vormelijke dan wel een maatschappelijke revolutie. Architecten verpakken sindsdien hun gebouwen in een sluier van misplaatste nostalgie of banaal comfort. Sinds de intrede van XDGA in Brussel (en in zijn kielzog vele nieuwe bureaus die zich niet meer als Nederlandstalig of Franstalig wensen te profileren) is er weer hoop voor Brussel als Europese hoofdstad en kosmopolis. Door de recente toenadering tot ontwikkelaars, zorgt de Brusselse bouwmeester er bovendien voor dat deze generatie ook kansen krijgt naast de publieke opdrachten.

Stel uzelf in een paar regels voor.

Als curatorial project coordinator voor architectuur- en designprojecten (o.a. tentoonstellingen met Richard Venlet, Jean Glibert, Bureau Bas Smets, OFFICE Kersten Geers David Van Severen) werk ik bij BOZAR aan “Artists in Architecture. Re-Activating Modern European Houses”, een Europees samenwerkingsproject waarbij kunstenaars worden ingeschakeld om delicate erfgoedvraagstukken te ontmijnen. Als MSc in Conservation of Monuments and Sites ben ik daarnaast ook actief in de Raad van Bestuur van DOCOMOMO BE en Europa Nostra BE, alsook het Hortamuseum. Met Europa Nostra Belgium steunen wij actief het overleg tussen verschillende stakeholders om het Wiertz Museum in zijn authenticiteit te bewaren en een nieuw elan te geven in de Europese Wijk.

À propos

Brussels Architecture Today propose un coup de projecteur éphémère sur la nouvelle scène architecturale bruxelloise, au travers d’une série de courtes interviews d’individus qui contribuent au quotidien, à travers leur pratique, à définir les contours du paysage urbain bruxellois de demain. Ils nous parlent chacun d’une production architecturale récente qu’ils estiment intéressante.

Celles-ci ont été collectés suite à un appel lancé au mois de septembre 2019. Plus de 60 personnes y ont participé. Un jury a été organisé pour évaluer les réponses et sélectionner les meilleures. Le jury a réuni le 2 octobre 2019 les personnes suivantes: Guy Condé Reis (Urban.brussels), Lisa De Visscher (A+), Pablo Lhoas (ULB-La Cambre), Sophie Gérard (BMA), Audrey Moulu (BMA), Guillaume Sokal (SLRB) et Nicolas Hemeleers (CityTools).

Projet coordonné par une équipe de curatelle pluridisciplinaire composée de CityTools (urbanisme), Spec uloos (graphisme), Variable (site web) et Thomas Ost (photographie).