Brussels Architecture Today

Bouwmaterialendorp
Havenlaan 67-73 — 1000 Brussel
2018
Architectuur: TETRA architecten

Kelly
Hendriks

Duid een recente architecturale productie aan die u interessant vindt en licht uw keuze toe.

Voor ons is de keuze voor het Bouwmaterialendorp aan het Vergotedok evident. Industriële architectuur is van nature economisch en efficiënt, maar wanneer ze de taal van de stad spreekt ontstaat er een natuurlijke cohesie en verfijndheid. De schaal, het ritme en de vorm van het Bouwmaterialendorp zijn volledig aangepast aan haar omgeving, wat het herkenbaar en leesbaar maakt. Het toont dat “industrie” in een stedelijke context niet alleen economisch voordelig en duurzaam is, maar ook een zekere schoonheid kan bezitten. De keuze van de Haven van Brussel om een draaischijf voor bouwmaterialen te bouwen op de dokken van de binnenwateren, getuigt van een duurzame visie op de toekomst van de stad en ondersteunt het behoud van haar unieke mix van functies. Dat de architecten ervoor gekozen hebben om de productie van het gebouw buiten de stad te doen en enkel de assemblage op de werf zelf is een extra pluim, die het respect voor het broze weefsel van de stad en haar inwoners onderstreept.

Wat is uw mening over de architecturale context vandaag in Brussel?

Brussel zit in het midden van een radicale stedenbouwkundige transformatie. Projecten die jaren in de steigers gestaan hebben materialiseren zich aan een snel tempo en integreren zich in de rijke geschiedenis en grandeur van de stad, wat maakt dat de stad de laatste 10 jaar een gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Het gemengde weefsel van residentiële en industriële wijken en de aanwezigheid van de Europese instellingen maken de uitdaging extra interessant: de brede stretch waarin architecten en stedenbouwkundigen moeten spelen trekt talent aan. Diversificatie gaan hand in hand met compromis en nood aan finesse. Tegelijkertijd moet Brussel aanknoping vinden met de vereisten voor een stad in de 21ste eeuw: evoluties op vlak van veiligheid, luchtkwaliteit, open ruimte en duurzaamheid mogen niet genegeerd worden en leggen de lat hoog. De uitdagingen voor de komende 10 jaar zijn duidelijk.

Stel uzelf in een paar regels voor=;

Kelly Hendriks is zaakvoerder van B-ILD architecten. Het kantoor werd in 2009 opgericht nadat Kelly een brede (inter)nationale ervaring had opgedaan bij o.a. Christian Kieckens en 51N4E. B-ILD kenmerkt zich door te kiezen voor de beste weg, en daarom niet de gemakkelijkste. Duurzaamheid staat daarin centraal, zowel in de organisatie van het kantoor als de ontwerpmethodiek. Het kantoor, niet toevallig centraal gevestigd in Brussel, werd in 2019 gelauwerd met de Jo Crepain Prijs voor Architectuur.

À propos

Brussels Architecture Today propose un coup de projecteur éphémère sur la nouvelle scène architecturale bruxelloise, au travers d’une série de courtes interviews d’individus qui contribuent au quotidien, à travers leur pratique, à définir les contours du paysage urbain bruxellois de demain. Ils nous parlent chacun d’une production architecturale récente qu’ils estiment intéressante.

Celles-ci ont été collectés suite à un appel lancé au mois de septembre 2019. Plus de 60 personnes y ont participé. Un jury a été organisé pour évaluer les réponses et sélectionner les meilleures. Le jury a réuni le 2 octobre 2019 les personnes suivantes: Guy Condé Reis (Urban.brussels), Lisa De Visscher (A+), Pablo Lhoas (ULB-La Cambre), Sophie Gérard (BMA), Audrey Moulu (BMA), Guillaume Sokal (SLRB) et Nicolas Hemeleers (CityTools).

Projet coordonné par une équipe de curatelle pluridisciplinaire composée de CityTools (urbanisme), Spec uloos (graphisme), Variable (site web) et Thomas Ost (photographie).