Brussels Architecture Today

Tour & Taxis park + parkfarm
Jubilelaan — Sint Jan Molenbeek
2012 - ongoing
Architectuur: Bas Smets - Bruxelles Environnement – 1010 - Alive architecture

Ernesto
Diez

Duid een recente architecturale productie aan die u interessant vindt en licht uw keuze toe.

Ik vind het project van Tour&Taxis park een bijzonder project omwille van de combinatie van een landschappelijk benadering met een sociale aanpak. De landschappelijk benadering is gebaseerd op de logica van de oude “valleys” en om de landschappelijke structuur te versterken. Om deze manier wordt de topografie van de stad nog leesbaar. Dit is een belangrijk kenmerk van dit project en heeft een reproduceerbaar karakter voor andere plekken en steden. De sociale aanpak zorgt voor een inclusief publieke ruimte in de stad van Brussel. De parkfarm, een kleine paviljoen die van het park deel uitmaakt, is een plek waar verschillende sociale activiteiten kunnen gebeuren. Het is een boeiende site op maat van de buurt ontworpen. Beide aspecten laten het park niet toe om een “gentrified” plek te worden. Bovendien, het park heeft een van de mooiste uitzichten van Brussel.

Wat is uw mening over de architecturale context vandaag in Brussel?

Het is zoals alles in Brussel: complex en interessant met veel uitdagingen en opportuniteiten. Er zijn gigantische fouten gedaan in volwaardige architecturale projecten. Nochtans, wat ik heel interessant in Brussel vind is dat alle architecturale producties een plek voor debat zijn. Dit is heel belangrijk. Er is meer debat nodig over de manier om samen te wonen en samen te leven. Alle actoren in de stad moeten betrokken worden in deze debatten en dit gebeurt vaak in Brussel. Publieke actoren maar ook buurorganisaties en verenigingen zijn bezig om vorm te geven aan onze stad. Het is ook een nood om nieuwe investeringsmodellen en beleidssystemen te creëren die voor een betere sociale evenwicht zorgt en die meer bewust zijn van de klimaatverandering.

Stel uzelf in een paar regels voor.

Ik ben ir. architect en stedenbouwkundige. Ik kom uit Spanje maar het is al meer dan 7 jaar dat ik in België ben. Ik werk in verschillenden projecten van verschillende schalen binnen het Brussels gewest. Ik heb ook antropologie gestudeerd daarom de sociale aanpak heel belangrijk voor mij is. Ik blijf op de hoogte van de trends en uitdagingen binnen onze maatschappij en ik maak deel uit van workshops en lezingen over het architecturale landschap in Brussel en thema's zoals sociaal, mobiliteit, energie, ecologie en economie.

À propos

Brussels Architecture Today propose un coup de projecteur éphémère sur la nouvelle scène architecturale bruxelloise, au travers d’une série de courtes interviews d’individus qui contribuent au quotidien, à travers leur pratique, à définir les contours du paysage urbain bruxellois de demain. Ils nous parlent chacun d’une production architecturale récente qu’ils estiment intéressante.

Celles-ci ont été collectés suite à un appel lancé au mois de septembre 2019. Plus de 60 personnes y ont participé. Un jury a été organisé pour évaluer les réponses et sélectionner les meilleures. Le jury a réuni le 2 octobre 2019 les personnes suivantes: Guy Condé Reis (Urban.brussels), Lisa De Visscher (A+), Pablo Lhoas (ULB-La Cambre), Sophie Gérard (BMA), Audrey Moulu (BMA), Guillaume Sokal (SLRB) et Nicolas Hemeleers (CityTools).

Projet coordonné par une équipe de curatelle pluridisciplinaire composée de CityTools (urbanisme), Spec uloos (graphisme), Variable (site web) et Thomas Ost (photographie).