Brussels Architecture Today

Straattuin
Foppenstraat — Anderlecht
2012
Architectuur: Jan Minne Gardenist

Bart
Macken

Duid een recente architecturale productie aan die u interessant vindt en licht uw keuze toe.

De hoek van Foppenstraat en Pottengoedstraat. Je valt niet met de deur in huis bij noAarchitecten in Anderlecht, maar je moet jezelf eerst een weg banen door een bos met een Papieresdoorn, een Amberboom, een Pruikenboom en zelfs een Kornoeljekers. Daarbij moet je struiken wegduwen en je bukken om voorbij een vervaarlijk laag hangende tak te geraken. Dit alles op een stukje restruimte van enkele vierkante meters. Jan Minne heeft zich laten gaan en een fantastische microtuin teruggegeven aan de buurt. Met bloesems, kleuren en geuren op een plek waar je het niet verwacht. Een mooi voorbeeld van kleinschalige initiatieven van bevlogen opdrachtgevers met een grote weerslag op de leefbaarheid van Brussel. Kleinschalig maar met de onwaarschijnlijke kracht om buurtbewoners te verbinden. Wellicht waardevoller dan de mistroostige stukjes gazon op de 'piétonnier'.

Wat is uw mening over de architecturale context vandaag in Brussel?

Een groeiend engagement van kleinschalige acties die ijveren voor een betere leefbaarheid in de stad. Initiatieven die vooral komen van bewoners, burgercollectieven en buurtcomités zoals Filter Café Filtré, 1030/0, Recyclart, Pool Is Cool, Parckfarm. Kleine overwinningen telkens, met een enorm potentieel!

Stel uzelf in een paar regels voor.

Architect, woont en werkt in het centrum van Brussel en strijdt voor meer bomen in de stad.

À propos

Brussels Architecture Today propose un coup de projecteur éphémère sur la nouvelle scène architecturale bruxelloise, au travers d’une série de courtes interviews d’individus qui contribuent au quotidien, à travers leur pratique, à définir les contours du paysage urbain bruxellois de demain. Ils nous parlent chacun d’une production architecturale récente qu’ils estiment intéressante.

Celles-ci ont été collectés suite à un appel lancé au mois de septembre 2019. Plus de 60 personnes y ont participé. Un jury a été organisé pour évaluer les réponses et sélectionner les meilleures. Le jury a réuni le 2 octobre 2019 les personnes suivantes: Guy Condé Reis (Urban.brussels), Lisa De Visscher (A+), Pablo Lhoas (ULB-La Cambre), Sophie Gérard (BMA), Audrey Moulu (BMA), Guillaume Sokal (SLRB) et Nicolas Hemeleers (CityTools).

Projet coordonné par une équipe de curatelle pluridisciplinaire composée de CityTools (urbanisme), Spec uloos (graphisme), Variable (site web) et Thomas Ost (photographie).