Brussels Architecture Today

Atelier Bouwmeester
Ravenstein Galerij 54-59, Brussel
2011-2012
Architectuur: NU architectuuratelier - Nick Top - Peter Swinnen

Francis
Carpentier

Duid een recente architecturale productie aan die u interessant vindt en licht uw keuze toe.

Atelier Bouwmeester, de “ontvangst- en presentatieruimte van het Team Vlaams Bouwmeester” belichaamt een hoogtepunt van architectuurcultuur in ons land. Voor de ontelbare pendelaars en passanten die dagelijks door Brussel stromen, is het niet alleen een introductie tot het bouwmeesterschap, maar vooral tot de discipline van de architectuur zelf. Het precieus vormgegeven interieur, precies uitgevoerd door Top Mouton, zorgt met zijn systeem van draaiende boekenwanden, gordijnen en los meubilair voor maximale flexibiliteit. Vergaderen, presenteren, celebreren, tentoonstellen. Het gebeurt er allemaal onder toeziend oog van de belastingbetaler die er dagelijks passeert en het proces van publieke opdrachten kan aanschouwen. Bovendien toont het project dat er ook in een beschermd monument (Galerij Ravenstein) ruimte is voor vernieuwing. De betrokkenheid van enkele kunstenaars is nog een laatste kwaliteit die het Atelier als vitrine voor voorbeeldig opdrachtgeverschap naar voren schuift.

Wat is uw mening over de architecturale context vandaag in Brussel?

Als superdiverse stad blijft het potentieel van Brussel onderbenut. De toestroom van internationale architectuurmigranten belooft verandering. Verandering die het conservatieve communautaire gekibbel kan overstijgen, met het Engels als lingua franca. Philippe Van Parys kijkt tevreden toe. Het modernisme is sinds de jaren ’60 kop van jut in deze stad. Paradoxaal genoeg leek er daarna amper nog ambitie. De kritiek op de “verbrusseling” zorgde eerder voor een vormelijke dan wel een maatschappelijke revolutie. Architecten verpakken sindsdien hun gebouwen in een sluier van misplaatste nostalgie of banaal comfort. Sinds de intrede van XDGA in Brussel (en in zijn kielzog vele nieuwe bureaus die zich niet meer als Nederlandstalig of Franstalig wensen te profileren) is er weer hoop voor Brussel als Europese hoofdstad en kosmopolis. Door de recente toenadering tot ontwikkelaars, zorgt de Brusselse bouwmeester er bovendien voor dat deze generatie ook kansen krijgt naast de publieke opdrachten.

Stel uzelf in een paar regels voor.

Als curatorial project coordinator voor architectuur- en designprojecten (o.a. tentoonstellingen met Richard Venlet, Jean Glibert, Bureau Bas Smets, OFFICE Kersten Geers David Van Severen) werk ik bij BOZAR aan “Artists in Architecture. Re-Activating Modern European Houses”, een Europees samenwerkingsproject waarbij kunstenaars worden ingeschakeld om delicate erfgoedvraagstukken te ontmijnen. Als MSc in Conservation of Monuments and Sites ben ik daarnaast ook actief in de Raad van Bestuur van DOCOMOMO BE en Europa Nostra BE, alsook het Hortamuseum. Met Europa Nostra Belgium steunen wij actief het overleg tussen verschillende stakeholders om het Wiertz Museum in zijn authenticiteit te bewaren en een nieuw elan te geven in de Europese Wijk.

Over

De interviews werden verzameld na een oproep die in september 2019 werd gelanceerd. Meer dan 60 mensen hebben deelgenomen. Een jury werd samengesteld om de antwoorden te evalueren en de beste te selecteren om hier te publiceren in groepen van 10 interviews om de 15 dagen. De jury werd op 2 oktober samengesteld door de volgende mensen: Guy Condé Reis (Urban.brussels), Lisa De Visscher (A+), Pablo Lhoas (ULB-La Cambre), Sophie Gérard (BMA), Audrey Moulu (BMA), Guillaume Sokal (SLRB) et Nicolas Hemeleers (CityTools).

Het project is echter nog niet klaar. Een tweede fase is in volle gang: we nodigen nu iedereen uit om het formulier ook in te vullen. De oproep wordt een continue bijdrage in de komende weken en maanden. Een tweede jury kan worden samengesteld. Het formulier is nog steeds online. Vul het in.

Het project wordt geleid door urban.brussels en gecoördineerd door een multidisciplinair team van curatoren bestaande uit CityTools (stadsplanning), Spec uloos (grafisch vormgeving), Variable (website) en Thomas Ost (fotografie).