Brussels Architecture Today

Studio Citygate
Rue des Goujons 158 — Anderlecht
2019
Architecture: Niet gekend

Wim
Menten

Duid een recente architecturale productie aan die u interessant vindt en licht uw keuze toe.

Studio Citygate, een nieuwe culturele, sociale en creatieve hotspot, opende in 2018 zijn deuren in een voormalige geneesmiddelenfabriek van 22.000 m2 in Anderlecht. Citydev.brussels en Entrakt huisvesten er tijdelijk kunstenaarsateliers, een culturele, sociale en economische pool, collectieve voorzieningen en een skatepark. Deze tijdelijke invulling geeft een nieuwe kwaliteit aan een verlaten plek. De bestaande massieve bouwblokken hebben geen hoge architecturale waarde. Het is de architectuur van de menselijke activiteit die zich hier ontplooit. Moestuinen verhogen de activiteit en introduceren een productieve groene zones. Muurschilderingen door kunstenaars geven een identiteit aan de plek. Kantoormodules zijn gebouwd met circulaire materialen. Dansers brengen dynamiek met hun creaties. Het robuuste bouwblok is een permanente infrastructuur voor tijdelijk gebruik. Bij de toekomstige herontwikkeling van Citygate II zal slechts een deel van deze gebouwen herbruikt worden. Een deel van de bouwenergie gaat verloren. Kunnen - leegstaande gebouwen de hefboom worden naar een toekomst met een hoger aanbod aan betaalbare ruimte, met minder energie?

Wat is uw mening over de architecturale context vandaag in Brussel?

De leegstand in Brussels vraagt om veel meer aandacht dan heden het geval is. Ook hier is er een grote transitiesprong te maken. Het zou vandaag niet alleen mogen gaan om circulaire materialen en ‘de stad als mijn beschouwen’. Hoe gaat Brussel vandaag om met haar leegstaand patrimonium? Hoe beheren we deze gebouwen in de toekomst? Welke zijn de condities voor ‘de nieuwe Brusselse herbruikarchitectuur’? Welke regulerende rol dient het Brusselse beleid en de bouwwereld hier op te nemen? Herbruik van leegstand is niet alleen een kosten- en energiekwestie. Dergelijke plekken worden opnieuw geopend voor publiek (nog veel te weinig); menselijke interacties tussen gebruikers worden mogelijk gemaakt zonder al te grote investeringen. Verspreid in gemeenten en wijken wachten duizenden vierkante meters op een herbruik, op een herbestemming. Worden dit de plekken waar de culturele en sociale capaciteit van kosmopolitisch Brussel wordt versterkt? Zullen deze ‘circulaire gebouwen’, deze plekken deel uit maken van het veerkrachtig en menselijk Brussel?

Stel uzelf in een paar regels voor.

Ik ben architect-stadsplanner, projectarchitect bij 51N4E architecten. Ik woon reeds meer dan 11 jaar in Vorst en werk aan projecten met een focus op betaalbaar wonen en herontwikkeling van bestaande kantoorgebouwen. Daarnaast ben ik een van de initiatiefnemers van het collectief ‘KleineRing.be', een alliantie van verschillende partners uit het midden- en academische veld dat de toekomst van de Brusselse Kleine Ring onderzoekt.

À propos

Brussels Architecture Today propose un coup de projecteur éphémère sur la nouvelle scène architecturale bruxelloise, au travers d’une série de courtes interviews d’individus qui contribuent au quotidien, à travers leur pratique, à définir les contours du paysage urbain bruxellois de demain. Ils nous parlent chacun d’une production architecturale récente qu’ils estiment intéressante.

Celles-ci ont été collectés suite à un appel lancé au mois de septembre 2019. Plus de 60 personnes y ont participé. Un jury a été organisé pour évaluer les réponses et sélectionner les meilleures. Le jury a réuni le 2 octobre 2019 les personnes suivantes: Guy Condé Reis (Urban.brussels), Lisa De Visscher (A+), Pablo Lhoas (ULB-La Cambre), Sophie Gérard (BMA), Audrey Moulu (BMA), Guillaume Sokal (SLRB) et Nicolas Hemeleers (CityTools).

Projet coordonné par une équipe de curatelle pluridisciplinaire composée de CityTools (urbanisme), Spec uloos (graphisme), Variable (site web) et Thomas Ost (photographie).