Brussels Architecture Today

Zennepark
Tussen Helihavenlaan en Masuistraat — Schaarbeek
Architectuur: La Compagnie du Paysage (Paris)

Eline
Dehullu

Duid een recente architecturale productie aan die u interessant vindt en licht uw keuze toe.

Het Zennepark is een langgerekte tuin om te kuieren, te struinen en te tuinieren, maar dan publiekelijk. Het park is opgebouwd uit ruimtes die tussen de huizenblokken liggen. Zo wordt er tegemoetgekomen aan het nijpende tekort aan groengebieden in dit dichtbebouwde stuk van de stad. Het park is een corridor voor zachte mobiliteit, middenin de drukke kanaalzone. Je kan er wandelen en rustig fietsen. In- en uitheemse bomen, grote struiken, heesters, varens, bolgewassen en planten: de aanplanting werd zo gekozen dat de omgeving er het hele jaar door kleurrijk uitziet. Het parkje geeft hier en daar uit op moestuinen en pleintjes achter de huizenblokken, met aan weerszijden van het pad picknicktafels, zithoekjes, speel- en sportveldjes. Het parkje is de eerste schakel van een nieuwe groenpromenade in het noorden van Brussel, die meer dan 1,5 km lang en 1 hectare groot moet worden. Op termijn zal zo een Groene Kleine Ring ontstaan dwars door enkele drukbevolkte wijken, die aansluit op het gewestelijke Groene netwerk. Dit langgerekte park is een ‘stadslandschap’. Dit begrip omvat een nieuwe manier van denken over de relatie tussen gebouwde omgeving en natuur, op schaal van de hele stad. De baten voor de inwoners staan daarbij absoluut voorop. Alleen zo kunnen we immers de stad vernieuwen, en leefbaar houden.

Wat is uw mening over de architecturale context vandaag in Brussel?

De kwaliteit van de gebouwde omgeving gaat stilaan omhoog. Dat is dankzij de tussenkomst van de Brusselse Bouwmeester Kristiaan Borret, die de afgelopen jaren de kwaliteit scherp heeft bewaakt. Inzetten op evenzo kwalitatieve broodnodige openbare en groene ruimte blijft alsnog een uitdaging.

Stel uzelf in een paar regels voor.

Ik ben adjunct-hoofdredacteur van A+ Architecture in Belgium, een tijdschrift over architectuur, stedenbouw en landschap in België. Ik woon al 10 jaar in de Helmetwijk in Schaarbeek, en zie de stad vooral dankzij burgerinitiatieven zoals 1030/0 en Filter Café Filtré langzaamaan veranderen en meer leefbaar worden.

À propos

Brussels Architecture Today propose un coup de projecteur éphémère sur la nouvelle scène architecturale bruxelloise, au travers d’une série de courtes interviews d’individus qui contribuent au quotidien, à travers leur pratique, à définir les contours du paysage urbain bruxellois de demain. Ils nous parlent chacun d’une production architecturale récente qu’ils estiment intéressante.

Celles-ci ont été collectés suite à un appel lancé au mois de septembre 2019. Plus de 60 personnes y ont participé. Un jury a été organisé pour évaluer les réponses et sélectionner les meilleures. Le jury a réuni le 2 octobre 2019 les personnes suivantes: Guy Condé Reis (Urban.brussels), Lisa De Visscher (A+), Pablo Lhoas (ULB-La Cambre), Sophie Gérard (BMA), Audrey Moulu (BMA), Guillaume Sokal (SLRB) et Nicolas Hemeleers (CityTools).

Projet coordonné par une équipe de curatelle pluridisciplinaire composée de CityTools (urbanisme), Spec uloos (graphisme), Variable (site web) et Thomas Ost (photographie).