Brussels Architecture Today

Zennepark
Tussen Helihavenlaan en Masuistraat — Schaarbeek
Architectuur: La Compagnie du Paysage (Paris)

Eline
Dehullu

Duid een recente architecturale productie aan die u interessant vindt en licht uw keuze toe.

Het Zennepark is een langgerekte tuin om te kuieren, te struinen en te tuinieren, maar dan publiekelijk. Het park is opgebouwd uit ruimtes die tussen de huizenblokken liggen. Zo wordt er tegemoetgekomen aan het nijpende tekort aan groengebieden in dit dichtbebouwde stuk van de stad. Het park is een corridor voor zachte mobiliteit, middenin de drukke kanaalzone. Je kan er wandelen en rustig fietsen. In- en uitheemse bomen, grote struiken, heesters, varens, bolgewassen en planten: de aanplanting werd zo gekozen dat de omgeving er het hele jaar door kleurrijk uitziet. Het parkje geeft hier en daar uit op moestuinen en pleintjes achter de huizenblokken, met aan weerszijden van het pad picknicktafels, zithoekjes, speel- en sportveldjes. Het parkje is de eerste schakel van een nieuwe groenpromenade in het noorden van Brussel, die meer dan 1,5 km lang en 1 hectare groot moet worden. Op termijn zal zo een Groene Kleine Ring ontstaan dwars door enkele drukbevolkte wijken, die aansluit op het gewestelijke Groene netwerk. Dit langgerekte park is een ‘stadslandschap’. Dit begrip omvat een nieuwe manier van denken over de relatie tussen gebouwde omgeving en natuur, op schaal van de hele stad. De baten voor de inwoners staan daarbij absoluut voorop. Alleen zo kunnen we immers de stad vernieuwen, en leefbaar houden.

Wat is uw mening over de architecturale context vandaag in Brussel?

De kwaliteit van de gebouwde omgeving gaat stilaan omhoog. Dat is dankzij de tussenkomst van de Brusselse Bouwmeester Kristiaan Borret, die de afgelopen jaren de kwaliteit scherp heeft bewaakt. Inzetten op evenzo kwalitatieve broodnodige openbare en groene ruimte blijft alsnog een uitdaging.

Stel uzelf in een paar regels voor.

Ik ben adjunct-hoofdredacteur van A+ Architecture in Belgium, een tijdschrift over architectuur, stedenbouw en landschap in België. Ik woon al 10 jaar in de Helmetwijk in Schaarbeek, en zie de stad vooral dankzij burgerinitiatieven zoals 1030/0 en Filter Café Filtré langzaamaan veranderen en meer leefbaar worden.

Over

De interviews werden verzameld na een oproep die in september 2019 werd gelanceerd. Meer dan 60 mensen hebben deelgenomen. Een jury werd samengesteld om de antwoorden te evalueren en de beste te selecteren om hier te publiceren in groepen van 10 interviews om de 15 dagen. De jury werd op 2 oktober samengesteld door de volgende mensen: Guy Condé Reis (Urban.brussels), Lisa De Visscher (A+), Pablo Lhoas (ULB-La Cambre), Sophie Gérard (BMA), Audrey Moulu (BMA), Guillaume Sokal (SLRB) et Nicolas Hemeleers (CityTools).

Het project is echter nog niet klaar. Een tweede fase is in volle gang: we nodigen nu iedereen uit om het formulier ook in te vullen. De oproep wordt een continue bijdrage in de komende weken en maanden. Een tweede jury kan worden samengesteld. Het formulier is nog steeds online. Vul het in.

Het project wordt geleid door urban.brussels en gecoördineerd door een multidisciplinair team van curatoren bestaande uit CityTools (stadsplanning), Spec uloos (grafisch vormgeving), Variable (website) en Thomas Ost (fotografie).